Bể xử lý nước thải GRAF GERMANY

Bể xử lý nước thải GRAF GERMANY

Hệ bể xử lý nước thải lắp ghép sẵn của GRAF Germany là hệ thống bể xử lý nước thải lắp ghép sẵn, vận hành theo công nghệ SBR. Công nghệ xử lý nước thải SBR là công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học theo từng mẻ nhỏ. Công nghệ SBR được sử dụng để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải và làm giảm đáng kể lượng nitơ và những chất rắn lơ lửng trong nước thải. GRAF có 2 dòng sản phẩm chính là: - Hệ bể One2Clean: Thích hợp với các hệ thống nhỏ, ít người sử dụng (tới 20 người) - Hệ bể Klaro: Thích hợp với các hệ thống lớn, nhiều người sử dụng và cần tốc độ xử lý nước thải nhanh hơn.
Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2