Barrier ngầm Terra Shallow của FrontierPitts - Vương quốc Anh

Barrier ngầm Terra Shallow của FrontierPitts - Vương quốc Anh

Barrier chắn đường lắp đặt ngầm (dưới lòng đường) của FrontierPitts - Vương quốc Anh. Tốc độ lên xuống trung bình 4-6 giây; Tốc độ lên xuống khẩn cấp 2-3 giây; Độ nâng cao tối đa 1m; Chịu tải đâm va trực diện cấp độ IWAI14 - tương đương xe tải 7.5T ở tốc độ 80km/h. 
Hàng đạt tiêu chuẩn IWA I4

Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2