Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini

Hệ vườn đứng cho hoa đá JupiWall Mini

1 gợi ý về bức tường hai bên gara ôt được phủ xanh bởi các chậu cây hoa đá (succulent) nhỏ xinh, làm mềm hoá không gian phòng gara, đồng thời khử hết mùi xăng và khói xe dưới tầng hầm.

Bộ vườn đứng JupiWall Mini chuyên cho hoa đá của chúng tôi ra đời để thực hiện các sứ mệnh như thế !

Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2