Tiêu nước mưa, tích nước ngầm

Tiêu nước mưa, tích nước ngầm

Tại một quốc gia nhiệt đới có lượng mưa trung bình lớn như tại Việt Nam thì yêu cầu về tiêu nước mưa, giảm úng lụt cục bộ luôn là yêu cầu bức thiết. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đồng thời vấn đề tiêu nước mưa cục bộ nhưng có thể tái sử dụng chính nguồn nước này cho tưới tiêu, sinh hoạt thì giải pháp chống ngập lụt cục bộ, tiêu nước mưa và tích nước ngầm bằng Hệ hồ điều tiết ngầm hay còn gọi là bể ngầm tự thấm là một giải pháp dễ làm, thân thiện với môi trường và mang lại hiệu quả cao GreenSolution cung cấp Bộ giải pháp bể ngầm tự thấm/hồ điều tiết ngầm của GRAF - Made in Germany và Cấu kiện tạo rỗng JupiTank - Made in VietNam
Hotline Liên hệ
Hỗ trợ Online
Tư vấn 1
Tư vấn 2